สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก วันพุธที่ 06 กรกฎาคม 2565  

ข้อมูลอำนาจหน้าที่
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
ต.ท่าช้าง อ.เมือง
จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
โทรศัพท์ 037-313628 โทรสาร 037-311141
อีเมล์ edunayokict@gmail.com