ข้อมูลหน่วยตรวจสอบภายใน
ทำเนียบหน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็ก
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นายสหพัฒน์ รัตนศรีประทีป
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางณภาษร อ๊อกเวชะ
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์