ข้อมูลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายบัญชา รัตนมาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นางสุชญา บำรุงกิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้(ที่ปรึกษา) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :ดร.กิตติศักดิ์ แป้นงาม
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ(ที่ปรึกษา) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนางสาวชุติมา เบญจมินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (ที่ปรึกษา)กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นางสาวนิรมล พุทธปัญญา
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนายคเชนทร์ สว่างอารมย์
ลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :