ข้อมูลกลุ่มกฏหมายและคดี
ทำเนียบกลุ่มกฏหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายจักริน มณี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นายอาสีด สะอา
นิติกรปฏิบัติการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :