ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ทำเนียบลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายสมมิตร คำเต็ม
พนักงานธุรการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นายพนม ธูปาดิลก
พนักงานธุรการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายตุ้ม ผาพองยุน
พนักงานธุรการนายอโณทัย จากปล้อง
ช่างไม้
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายพิชัย คำเต็ม
พนักงานขับรถ