ข้อมูลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวศรกมล ระโหฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุตคลากรทางการศึกษา
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นายวัชรพล สุวรรณธาดา
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :