ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ทำเนียบลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวจงรัก วัลลา
แม่บ้าน
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :


นายสุรัตน์ คงคา
ยามรักษาการณ์
อีเมล์ :
โทรศัพท์ :นายประชุม ศิริมหา
ลูกจ้างชั่วคราว