นางอัชรา สวัสดิลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)