นายประจักษ์ โพพิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังยายฉิม