ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
22/08/2561 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
25/06/2561 รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.นครนายก กลุ่มอำนวยการ
25/06/2561 คู่มือมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 กลุ่มอำนวยการ
25/06/2561 ระบบควบคุมภายใน สพป.นครนายก กลุ่มอำนวยการ
25/06/2561 แนวทางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ
25/06/2561 คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
22/06/2561 โครงสร้างกลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
18/06/2561 one stop service กลุ่มอำนวยการ