ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
20/06/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน และรางระบายน้ำฝาเหล็ก ของค่ายลูกเสือนครนายก (สาริกา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/06/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/06/2565 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ครุภัณฑ์) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/06/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/06/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/06/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/06/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/06/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/06/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/06/2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/06/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/05/2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/05/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/04/2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/04/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22/03/2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอน และรางระบายน้ำฝาเหล็ก ของค่ายลูกเสือนครนายก (สาริกา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/03/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/03/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/03/2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/03/2565 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/03/2565 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/02/2565 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/02/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27/01/2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/04/2564 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/04/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/03/2564 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/03/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01/03/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/02/2564 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/01/2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/01/2564 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23/12/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23/12/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/12/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25/11/2563 ประกาศการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดบ้านพริก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/11/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22/10/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/10/2563 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/10/2563 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/09/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด และรายการอุปกรณ์ห้องสมุดสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/09/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27/08/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมและอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27/08/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25/08/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24/08/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด และรายการอุปกรณ์ห้องสมุดสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/08/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/08/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาทิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/08/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/08/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/08/2563 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์วงโยธวาทิต กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/08/2563 ประกาศ TOR และราคากลางครุภัณฑ์วงโยธวาทิต กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/08/2563 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/07/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/07/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/06/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/06/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/06/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01/06/2563 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/05/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/05/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/05/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/05/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/05/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05/05/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/04/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/03/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/03/2563 ประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/03/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/03/2563 ประกาศ TOR และราคากลาง ประกาศร่างประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/03/2563 ประกาศ TOR และราคากลาง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/03/2563 แผนจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/02/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/02/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/01/2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/01/2563 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/12/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/12/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26/11/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/11/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24/10/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/10/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.62 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/09/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/09/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/08/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/08/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26/07/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/07/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/07/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/07/2562 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/07/2562 ราคากลางระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26/06/2562 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/06/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/06/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06/06/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/06/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/06/2562 ราคากลางครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/05/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/04/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/04/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21/03/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/03/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/02/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/02/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/01/2562 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/01/2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/12/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/12/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29/11/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29/11/2561 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/11/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/11/2561 ราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/11/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/11/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/11/2561 ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/11/2561 ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/11/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
01/11/2561 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซืั้อจัดจ้าง ปี2562 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18/10/2561 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17/10/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/10/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/09/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/09/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23/08/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสิ์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23/08/2561 ราคากลางครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23/08/2561 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซืั้อจัดจ้าง ปี2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/08/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/08/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/07/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/07/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/06/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/06/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/05/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03/05/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11/04/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09/04/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/03/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07/03/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21/02/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/02/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/02/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23/01/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23/01/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22/01/2561 รายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/01/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/01/2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/01/2561 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/01/2561 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/12/2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
06/12/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/11/2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/11/2560 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/11/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/11/2560 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24/10/2560 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/10/2560 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/10/2560 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชี (รอบ 12 เดือน) (ต่อ) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20/10/2560 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชี (รอบ 12 เดือน) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/10/2560 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/10/2560 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/10/2560 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/10/2560 เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/09/2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/09/2560 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
05/09/2560 แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15/08/2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
08/08/2560 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27/07/2560 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/07/2560 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/07/2560 รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/06/2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24/05/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24/05/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/05/2560 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24/04/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04/04/2560 ประกาศ(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30/03/2560 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
30/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
16/03/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13/03/2560 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/03/2560 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28/02/2560 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14/12/2559 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19/08/2559 การขายทอดตลาดอาคาร /สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12/06/2559 การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าของโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/05/2559 ประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10/05/2559 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02/05/2559 การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26/01/2559 การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์