ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 1 ครั้ง ]

วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ความสำเร็จ (บัณฑิตน้อย) ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-31 13:48:07 ผู้เยี่ยมชม : 34 ครั้ง
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ การส่งมอบนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน คืนสู่อ้อมอกผู้ปกครอง และมอบสมุดเงินฝากคืนให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-31 13:45:45 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมเข้าค่าย DAY CAMP ลูกเสือสำรอง – ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-26 15:08:58 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณนางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก นายจักริน มณี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และ นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม และให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-24 12:33:33 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนชั้น อ.2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-23 14:02:20 ผู้เยี่ยมชม : 37 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบคุณนายอภิชัย ซาซุม รอง ผอ.สพป.นครนายก และนางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก มาตรวจราชการ และนิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONSITE ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-23 13:37:30 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ดำเนินการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – 3 ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-17 14:17:40 ผู้เยี่ยมชม : 26 ครั้ง
วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-17 14:15:02 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ขอขอบพระคุณนายปรีชา ดิลกพรเมธี นายอำเภอปากพลี พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอปากพลี ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดนครนายกได้ดำเนินการออกทำบัตรเคลื่อนที่ ให้กับเด็กนักเรียนที่ อายุ7 ปีขึ้นไป จำนวน 27 ราย ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-17 13:20:54 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
วันที่ 15 มีนาคม 2564 นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน มอบเกียรติบัตร และรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรมรักการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-16 08:13:37 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนบ้านคลอง 14
ผู้โพสต์ : บ้านคลอง 14
เมื่อ : 2021-03-15 09:28:52 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-12 09:22:25 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
วันที่ 10 มีนาคม 2564 กิจกรรมประกอบอาหาร เพื่อการยังชีพ ของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-10 13:58:11 ผู้เยี่ยมชม : 47 ครั้ง
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางทรงศิลป์ สังออน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแขวน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นางชวนชื่น ทัศนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-03-03 12:40:07 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ต.ท.วัชระ พุมมา สารวัตรป้องกันปราบปราสถานีตำรวจภูธรปากพลี และคณะ มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงแขวน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-02-25 13:54:02 ผู้เยี่ยมชม : 35 ครั้ง
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 การมอบรางวัลกิจกรรมการออมทรัพย์ของโรงเรียนบ้านดงแขวน โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากพลี
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-02-23 09:54:28 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 การนิเทศชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-02-18 14:04:45 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ ICT Talent โรงเรียนประชารัฐ มาดำเนินการดูแล และซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ชำรุด
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-02-15 14:51:55 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน ได้รับมอบรองเท้านักเรียนและถุงเท้า ในโครงการของสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีท่านศาสตราจารย์พูลพร แสงบางปลา เป็นผู้ดำเนินการระดมทุน เพื่อสนับสนุนรองเท้าและถุงเท้าให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลน
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-02-15 14:50:57 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
การเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On Site ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ประกาศจังหวัดนครนายกของโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย
ผู้โพสต์ : วัดกุฎีเตี้ย
เมื่อ : 2021-02-02 11:20:04 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสต์ : วัดกุฎีเตี้ย
เมื่อ : 2021-02-01 13:17:44 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง
วันที่ 31 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านดงแขวน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-02-01 09:09:47 ผู้เยี่ยมชม : 45 ครั้ง
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-29 11:48:34 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
มอบเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2021-01-28 17:53:13 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
แจกใบงาน แบบฝึกหัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ครั้งที่ 2
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2021-01-28 17:44:39 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ผลิตชั้นวางรองเท้า สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าชัย
ผู้โพสต์ : วัดท่าชัย
เมื่อ : 2021-01-28 17:39:08 ผู้เยี่ยมชม : 48 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย มาพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-27 10:02:21 ผู้เยี่ยมชม : 56 ครั้ง
การมอบเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุกเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-25 14:01:59 ผู้เยี่ยมชม : 38 ครั้ง
วันที่ 22 มกราคม 2564 สัปดาห์ที่ 3 (18 – 22 มกราคม 2564) โรงเรียนบ้านดงแขวน จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนชั้น อนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-25 10:03:26 ผู้เยี่ยมชม : 46 ครั้ง
วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดงแขวน ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE
ผู้โพสต์ : บ้านดงแขวน
เมื่อ : 2021-01-19 10:31:34 ผู้เยี่ยมชม : 51 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>