ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 126662 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561[57] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 03 กรกฎาคม 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมขี้แจงและจัดท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561[47] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1 ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1[62] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางศรัญญา  ชัยนาท
นางศรัญญา ชัยนาท
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563[8] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563[11] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563[12] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 14 กันยายน 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563[23] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 17 สิงหาคม 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563[29] (เผยแพร่โดย : นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส :วันที่ 15 กรกฎาคม 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563[26] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 29 มิถุนายน 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ