ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 121650 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561[22] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 03 กรกฎาคม 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมขี้แจงและจัดท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561[19] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1 ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1[22] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวนันทนา ผิวเหลือง
นางสาวนันทนา ผิวเหลือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวเพ็ญนภา  บำรุงรส
นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562[2] (เผยแพร่โดย : นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส :วันที่ 13 มกราคม 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562[5] (เผยแพร่โดย : นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส :วันที่ 23 ธันวาคม 2562)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562[10] (เผยแพร่โดย : นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส :วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง[15] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 25 ตุลาคม 2562)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562[18] (เผยแพร่โดย : นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส :วันที่ 24 กันยายน 2562)
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562[14] (เผยแพร่โดย : นางสาวเพ็ญนภา บำรุงรส :วันที่ 30 สิงหาคม 2562)
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562 พร้อมรายละเอียดประ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ