ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 60904 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.[65] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 03 กรกฎาคม 2561)
แจ้งให้โรงเรียนเข้ารับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน .....คลิกอ่านต่อที่นี่..
กำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา DLIT และ DLTV กำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา DLIT และ DLTV[137] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 02 กรกฎาคม 2561)
กำหนดการนิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนา DLIT และ DLTV ในวันที่ 1-7 ก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC รอบ 10 มิ.ย.2561 บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC รอบ 10 มิ.ย.2561[62] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 02 กรกฎาคม 2561)
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุค.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางนิยดา พรหมเทพ
นางนิยดา พรหมเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางศศิวิมล วิกุล
นางศศิวิมล วิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.36 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)[213] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 30 ตุลาคม 2560)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.36 ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ สพม.36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[177] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 01 ธันวาคม 2560)
แผนปฏิบัติการ สพม.36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สพม.36[143] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 15 มกราคม 2561)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สพม.36.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลการติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปีงบประมาณ 2559[272] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 10 ตุลาคม 2559)
แบบรายงานผลการติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเข.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 36[253] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 10 ตุลาคม 2559)
แบบฟอร์มโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเองประจำปี 2558 และ 2559[283] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 09 สิงหาคม 2559)
แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเองประจำปี 2558 และ 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนโยบายและแผน[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ