ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 62982 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี[19] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 21 มกราคม 2564)
แจ้งให้สถานศึกษาเข้ารายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา[11] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 21 มกราคม 2564)
แจ้งให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.[91] (โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 03 กรกฎาคม 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้ารับชมรายการพุธเช้า.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายวริทธิ์พล บุญวงค์
นายวริทธิ์พล บุญวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางนิยดา พรหมเทพ
นางนิยดา พรหมเทพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงาน สพม.36 ประจำปี 2563[13] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 22 มกราคม 2564)
นผลการดำเนินงาน สพม.36 ประจำปี 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แผนปฏิบัติการ สพม.36 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564[36] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 21 มกราคม 2564)
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการ สพม.36 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียน DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563[30] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 มกราคม 2564)
ข้อมูลนักเรียน DMC ภาคเรียนที่ 2/2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. ปี 2564[9] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 มกราคม 2564)
ดาวน์โหลดบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. ปี 25.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประมาณราคา ปร4 ปร5 ปร6 ปี 2564[11] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 มกราคม 2564)
ดาวน์โหลดแบบประมาณราคา ค่า Factor f 1.3056.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือตั้งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ปี 2565[11] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนโยบายและแผน :วันที่ 20 มกราคม 2564)
ดาวน์โหลดเอกสาร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนโยบายและแผน[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ