ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 60901 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน        บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC รอบ 10 มิ.ย.2561
วันที่ส่งข่าว : 15 พ.ค. 2561
 
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 (10 มิถุนายน 2561) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (ห้ามย้ายเข้านักเรียนหลังวันที่ 10 มิถุนายน)
 
  
 
แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบที่ 1 (10 มิถุนายน 2561) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (ห้ามย้ายเข้านักเรียนหลังวันที่ 10 มิถุนายน)
 
กลับไปหน้าก่อน...