ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 49428 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด[67] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 07 กันยายน 2561)
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานป.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
รายงานผลคะแนน ITA สพม.เขต 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานผลคะแนน ITA สพม.เขต 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561[38] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 15 สิงหาคม 2561)
สพฐ.แจ้งผลการประเมิน ITA online ของ สพม.เขต 36 ประจำปีงบประมาณ .....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง[33] (โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 25 ตุลาคม 2560)
ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัค.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายเรืองชัย ตามรภาค
นายเรืองชัย ตามรภาค
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางจิตรา ปันแก้ว
นางจิตรา ปันแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.36[97] (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 20 กันยายน 2561)
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.36.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศสพฐ.เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ[74] (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 20 สิงหาคม 2561)
ประกาศสพฐ.เรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ[61] (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 20 สิงหาคม 2561)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการคัดเลือกนักเรียนแล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2561[70] (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 17 สิงหาคม 2561)
คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือประเมินนักเรียนพระราชทาน 2561[86] (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 17 สิงหาคม 2561)
คู่มือประเมินนักเรียนพระราชทาน 2561.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ทางวินัย (ปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)[65] (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา :วันที่ 01 สิงหาคม 2561)
ประชุมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ทางวินัยและการดำเนิน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ