ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 85748 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยใช้กระบวนการ Bench to Best School โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยใช้กระบวนการ Bench to Best School[98] (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 24 มกราคม 2561)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โดยใช้กระบวน.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 การประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560[62] (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 22 มกราคม 2561)
การประชุมเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาที่เป็นมิตรต่อกลุ่มนักเรียน LGBT โครงการส่งเสริมสถานศึกษาที่เป็นมิตรต่อกลุ่มนักเรียน LGBT[76] (โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 22 มกราคม 2561)
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาที่เป็นมิตรต่อกลุ่มนักเรีย.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางศิริพร  ถูกจิตต์
นางศิริพร ถูกจิตต์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวเกตุนภา  นัยบุตรสกุล
นางสาวเกตุนภา นัยบุตรสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[183] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2560)
การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[393] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 11 มกราคม 2560)
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7[267] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 04 มกราคม 2560)
แบบคำขอยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ[342] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 04 มกราคม 2560)
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... พนักงานราชการ[351] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 28 สิงหาคม 2558)
1.แบบนับตัวพนักงานราชการ ณ 1 กันยายน 2.แบบกรอกคะแนนประเ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมินเพื่อทบทวนระบบดูแล และแบบรายงานผลการบริหารจัดการ[358] (เผยแพร่โดย : ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) :วันที่ 15 กรกฎาคม 2558)
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา)[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ