[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 359679  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง BEIDQM.
     วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประชุมคณะทำงานวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง เพื่อปรึกษาหารือเตรียมการจัดการป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริตฯ
     วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริต โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินวิ่งปั่นการกุศล...
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปันการกุศล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนายประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวม…
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีการจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ...
     วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการนำเสนอผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เน้นคุณภาพการสอนภาษาจีน...
     วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ...
     วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการการใช้ผลการทดสอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดให้ความรู้ทางวินัย...
     วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ทางวินัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ติดตามการอบรมคูปองครู 3 หลักสูตร
     วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการสร้างชุมชนแห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
     วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง สพม.36 ร่วมพิธีถวายเค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
     วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง สพม.36 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
     วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร พนักงานอัตราจ้าง สพม.36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เปิดป้ายอาคาร 2 (อโศก) เทิงวิทยาคม...
     วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายอาคาร 2 (อโศก) โรงเรียนเทิงวิทยาคม โอกาสวันคล้ายวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
     วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.29 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำโรงเรียน โดยม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36