[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 317410  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ถวายเทียนพรรษา ปี 2561
     วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รวมใจกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล
     วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ประกอบพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ปฏิบัติกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมสำนักงานเขตส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2561
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดพัฒนาครูแนะแนวพะเยา
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาจังหวัดพะเยา โครงการส่งเสริมการข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 เข้ารับโล่ และเกียรติบัตร ผล O-NET…
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับมอบโล่และเกียรติบัตรที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อม..จัดสอบ O- NET ปี 2561
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และนางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.36 เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : เติมความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคัดเลือกประธานกรรมการ...
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมคัดเลือกประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : จัดพัฒนาครูแนะแนวเชียงรายอย่างเข้ม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงฯ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้บุคลากร สพม.36 ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2561
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม สบมท.
     วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคม สบมท. ณ โรงเเรมอัมรินทร์ลากูนจังหวัดพิษณุโล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีมอบรถตู้โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีมอบรถตู้ โดยชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีอุปการคุณ คณะบุคลากร โรงเรียนเวียงชัยวิทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : “ผอ.สพม.36 ติดตามการอบรมคูปองครู 2 หลักสูตร”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ติดตามการอบรมพัฒนาคูปองครูรูปแบบครบวงจร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/105 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36