[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 368163  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมกรรมการกำกับ/ติดตามการรับนักเรียน สังกัด สพม.36 จ.เชียงราย ปีการศึกษา 2562 และการเตรียมงานการลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่ จ.เชียงราย
     วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมกรรมการกำกับ/ติดตามการรับนักเรียน สังกัด สพม.36 (จ.เชียงราย) ปีการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day)
     วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การวางแผน/ขับเคลื่อนงานโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และทีมบริหาร สพม.36 ร่วมกับ นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมวางแผน ขับเคลื่อนงานโคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2562
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 ร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562 "2,001 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง"
     วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 เข้าร่วมงานประเพณีนมั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี
     วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะ ปฐมนิเทศนึกศึกษาฝึกประสบการณ์ พร้อมการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ จ.เชียงราย
     พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่”
     วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน “โครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่” เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาพื้นที่นาโต่ จ.เชียงราย
     วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ โรงเรียนตำรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่
     วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมรับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ที่จะเดินทางมาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาองค์กรโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
     วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาพัฒนาองค์กรโรงเรียนแม่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการของ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ในโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่
     วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการของพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา "สานสัมพันธ์มั่นคง ดำรง-สามัคคีฯ"
     วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬา “สานสัมพันธ์มั่นคงดำรง-สามัคคีฯ” ด้วยโรงเรียนดำรงราษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1
     วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และบุ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36