[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 317401  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สถานศึกษา
     วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นคณะกรรมการตรวจติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ ระดับจังหวัด
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดประชุมกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ ระดับจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
     วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม “โรงเรียนส่งเสริมนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รองผอ.สพม.36 เปิดโครงการแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 36 เป็นประธานเปิดโครงการแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ในวัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับนโยบายการบริหารงานบุคคล จาก ผอ.สพร.
     วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 รับนโยบายการบริหารงานบุคคล จากนายวัลลพ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ระดับ ScQA
     วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดงานเสวนาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
     วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดงานเสวนาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้เด็ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย
     วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสามัค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
     วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Chunwittayachom open house 2019
     วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Chunwittayachom open house 2019เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ประจักษ์ สีหราช ด้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.
     ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ประจักษ์ สีหราช ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รองผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยม
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยม ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36