รหัสโรงเรียนดูแผนที่ขอเส้นทางข้อมูลครูบุคลากรข้อมูลนักเรียน
56012001พะเยาพิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56012002ฟากกว๊านวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56012003พะเยาประสาธน์วิทย์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56012004ดอกคำใต้วิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56012005ถ้ำปินวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56012006งำเมืองวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56012007แม่ใจวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56012008ดงเจนวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56012009เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022001จุนวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022002พญาลอวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022004เชียงคำวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022005ฝายกวางวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022006เชียงม่วนวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022007ปงรัชดาภิเษกดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022008ปงพัฒนาวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022009ขุนควรวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
56022010ภูซางวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012001สามัคคีวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012002ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012003เม็งรายมหาราชวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012004ห้วยสักวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012005เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012006ดอนชัยวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012007จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012008สามัคคีวิทยาคม 2ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012009ดอนศิลาผางามวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012010เวียงชัยวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57012011เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022001พานพิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022002พานพิเศษพิทยาดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022003นครวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022004แม่อ้อวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022005ดอยงามวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022006ป่าแดดวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022007แม่สรวยวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022008วาวีวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022009เวียงป่่าเป้าวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022010แม่เจดีย์วิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57022011แม่ลาววิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57032001จันจว้าวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57032003แม่จันวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57032004เชียงแสนวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57032005บ้านแซววิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57032006แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57032007วัดถ้ำปลาวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57032008สันติคีรีวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57032009ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042001เชียงของวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042002บุญเรืองวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042003ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042004เทิงวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042005ปล้องวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042006พญาเม็งรายดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042007แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042008ไม้ยาวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042009เวียงแก่นวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042010ขุนตาลวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล
57042011ยางฮอมวิทยาคมดูแผนที่ระยะการเดินทางข้อมูลครูบุคลากรนักเรียนรายบุคคล