สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 80314 ครั้ง   

รายงานการพัฒนาและการใช้โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์(E-permission)
 
 
โปรแกรมระบบขออนุญาตไปราชการออนไลน์ (E-permission)  เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาการใช้งานทั่วไปในกระบวนการการรับ-ส่งเอกสารขออนุญาตไปราชการ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการสั่งการ อนุมัติ ให้เดินทางไปราชการ ประหยัดเวลาการเดินทางของผู้ขออนุญาตไปราชการ ที่ต้องเข้ามารับเอกสารของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงและศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...