สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
 
ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 80312 ครั้ง   

ข้อมูลจำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ(เชียงราย) 10 มิ.ย. 2554
ข้อมูลจำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ(เชียงราย) 10 มิ.ย. 2554
 
ข้อมูลจำนวนครู นักเรียน ห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ(เชียงราย) 10 มิ.ย. 2554
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...