ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 47952 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนวข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร[91] (โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 23 ธันวาคม 2557)
แนวข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางฯ บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางฯ [56] (โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 07 พฤศจิกายน 2554)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต 3.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สพม.36 ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สพม.36[49] (โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 07 พฤศจิกายน 2554)
สพม.36 ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่ายพัฒ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางบุษกร เชื้อสีดา
นางบุษกร เชื้อสีดา
ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวมนทิรา ชมภูมาธิ
นางสาวมนทิรา ชมภูมาธิ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ผังการสอบ รูปแบบข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557[276] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 23 ธันวาคม 2557)
ผังการสอบ รูปแบบข้อสอบ และตัวอย่างกระดาษคำตอบ การทดส.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการวิเคราะห์คะแนนที (T-Score) การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554-2556 จำแนกตามสาระการเรียนรู้[349] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 23 ธันวาคม 2557)
ผลการวิเคราะห์คะแนนที (T-Score) การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554-2556 จ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการประเมิน PISA 2012 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร[341] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 12 ธันวาคม 2556)
ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ บท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ปฏิทินการจัดสอบต่าง ๆ และจำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา2556[344] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 12 ธันวาคม 2556)
1.ปฏิทินการจัดสอบในปีการศึกษา 2556 2.จำนวนข้อสอบ O-NET ปีการศ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และเอกสารประกอบ[809] (เผยแพร่โดย : นางชมภูนุช เดชปัญญา :วันที่ 03 กันยายน 2556)
1. เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มข้อมูลขีดจำกัดล่าง)[607] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 07 มิถุนายน 2556)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ