ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 16803 ครั้ง   
เว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มงานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับโรงเรียน[75] (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล :วันที่ 02 พฤศจิกายน 2554)
เปิดตัวเว็บไซต์ กลุ่มงานเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับโร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
ดวงมณี แก้วสระแสน
ดวงมณี แก้วสระแสน
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายใน[38] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 26 ตุลาคม 2563)
ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสด.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562[28] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 15 ตุลาคม 2563)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515[28] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 15 ตุลาคม 2563)
powerpoint บรรยาย คู่มือฯ 2515.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การบันทึกบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515[943] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
การบันทึกบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์[589] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ และตัวอย่างทะเบียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์[488] (เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน :วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556)
การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารหน่วยตรวจสอบภายใน[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ