ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 25494 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการอบรม E-office[66] (โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
แจ้งโรงเรียนส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการอบรม E-office.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนการอบรม E-office[64] (โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนการอบรม E-office.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... กำหนดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3)[64] (โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
กำหนดการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]

เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบสอบถามครูผู้สอนไอซีที โรงเรียนในสังกัด สพม.36[294] (เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มกราคม 2558)
แบบสอบถามครูผู้สอนไอซีที โรงเรียนในสังกัด สพม.36.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 [283] (เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 มกราคม 2558)
แบบติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ของสถานศึกษา ประจำป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 [352] (เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา :วันที่ 05 ธันวาคม 2556)
แบบสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) [336] (เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการขยายผลการใช้งานระบบงานสำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบงานสารบรรณ e-office สพฐ.[376] (เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
ระบบงานสารบรรณ e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบการบริหารยานพาหนะ e-office สพฐ.[333] (เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
ระบบการบริหารยานพาหนะ e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ