ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 130979 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประชุมขี้แจงและจัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561[83] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 03 กรกฎาคม 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมขี้แจงและจัดท.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 ประชุมรับฟัง Conference โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561[72] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 27 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1 ประชุมรับฟังและดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา (e-budget) ครั้งที่1[104] (โดย : รุจิรา แก้วกลาง :วันที่ 21 มิถุนายน 2561)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่ก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
จารุวัลย์  วุฒิ
จารุวัลย์ วุฒิ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
นางสาวศรีอุไร โพธิเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือน เม.ย 64[2] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)
งบทดลองประจำเดือน เม.ย 64.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... งบทดลองประจำเดือน มี.ค 64[6] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 07 เมษายน 2564)
งบทดลองประจำเดือน มี.ค 64.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564[11] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 12 มีนาคม 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564[19] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563[22] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 12 มกราคม 2564)
งบทดลองประจำเดือน ธ.ค 63.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563[28] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ :วันที่ 15 ธันวาคม 2563)
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ