ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 49570 ครั้ง   
เว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนวข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร[120] (โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 23 ธันวาคม 2557)
แนวข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตร.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกแบบสุ่ม
[ดูสมาชิกทั้งหมด]
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาววรนุช   ประมวลการ
นางสาววรนุช ประมวลการ
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายยศวรรธน์   วิญญารัตน์
นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ปฎิทินการติดตาม นิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/63[16] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลฯ :วันที่ 21 มกราคม 2564)
กลุ่มนิเทศฯกำหนดการติดตาม นิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการวิเคราะห์คะแนนที (T-Score) การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554-2556 จำแนกตามสาระการเรียนรู้[374] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 23 ธันวาคม 2557)
ผลการวิเคราะห์คะแนนที (T-Score) การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554-2556 จ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ผลการประเมิน PISA 2012 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร[370] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 12 ธันวาคม 2556)
ผลการประเมิน PISA 2012 คณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ บท.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และเอกสารประกอบ[837] (เผยแพร่โดย : นางชมภูนุช เดชปัญญา :วันที่ 03 กันยายน 2556)
1. เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐาน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มข้อมูลขีดจำกัดล่าง)[633] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 07 มิถุนายน 2556)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มข้อมูลขีดจำกัดล่าง)[473] (เผยแพร่โดย : นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน์ :วันที่ 07 มิถุนายน 2556)
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ประกาศคำสั่งจาก สพฐ. [ อ่านประกาศทั้งหมด ]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ