[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 225154  ครั้ง


 วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

          วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น. ทีมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงราย


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36