[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 344075  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี
     วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี สพม.36 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้กา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15 วันพุธที่ 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย
     วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะบุคลากร สพม.36 กลุ่มที่ 5 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในงานพร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จ.เชียงราย
     วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะบุคลากร สพม.36 กลุ่มที่ 4 เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธีบรมรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขันน้ำสาครและที่ตักน้ำเคลื่อนจากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายไปยังวัดพระแก้ว
     วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น.นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้บุคลากร สพม.36 กลุ่มที่ 3 ร่วมขบวนรถบุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ขันน้ำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
     วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้บุคลากร สพม.36 กลุ่มที่ 2 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
     วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้บุคลากร สพม.36 กลุ่มที่ 1 นำคณะโดยนางสาวแสงเดือน สันธิ นักประชาสัม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ จ.เชียงราย
     วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 พัฒนาบุคลากรและลงนามบันทึกข้อตกลง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครู
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการศึกษา/มหาวิทยาลัยพะเยาพบหารือเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
     วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพบปะหารือมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะโดย นางธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.35 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.36
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ.
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน และนักการภ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ.
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : บุคลากร สพม.36 ปฎิบัติกิจกรรมเขตสุจริตฯ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมสำนักงานเขตสุ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36