[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 317429  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุม การพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
     นายมนต์ชัย ปาณธุป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุม การพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีทีมบริหาร ข้าราชการ บ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2561
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 ร่วมวางหรีดเคารพศพณแม่สมนวล...
     ในจันที่ร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมวางพวง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมที่พักนักกีฬาโรงเรียนพานพิทยาคม
     วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธุป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 ออกตรวจเยี่ยมที่พักนักกีฬา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมผู้ช่วยตัดสินกรีฑา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
     ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยตัดสินกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาแห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
     วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมการประชุมทางไกล การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สพม.36 เข้าร่วมการประชุม VDO. Conference ผ่านทาง OBEC Channel โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมการจัดทำโครงการ "พี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์"
     วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เข้าตรวจสอบสนามกีฬา ประเภทกรีฑากีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”
     วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธุป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจสอบสนามกีฬา ประเภทกรีฑา ในนามประธานฝ่ายเตรียมความพร้อมสนามแข่งขันกรีฑา แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์"
     วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
     วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มที่ 5. นำคณะโดย นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561
     คณะข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 โดยมีประเด็นสำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.36
     วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
     วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.45 น. ทีมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
     วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36