[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 317412  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือMOU การจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษาธิการเมืองและ รร.ในสังกัดห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
     วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ได้จัดการลงนามการทำบันทึกความร่วมมือ MOU การจัดการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศึกษาธิการเมือง และโรงเรียนในสังกัดเมืองห้วยทร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ PLC สู่ LS
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ PLC สู่ LS เครือข่ายที่ 1 (ขุนตาลวิทยาคม ดอยงามวิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การลงพื้นที่ตรวจสอบความขาดแคลนและพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียน รร.แม่จันวิทยาคม
     วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นางสาวอรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ลงพื้นที่ตรวจสอบความขาดแคลนและพื้นที่ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-bidding)
     นางศรัญญา ชัยนาท นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ร่วมประชุมรายงานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3รายการ ให้กับโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนสังกัด สพม.36 (จ.พะเยา) ประจำปีการศึกษา 2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดพะเย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนสังกัด สพม.36 (จ.เชียงราย) ประจำปีการศึกษา 2562
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมนำเสนองานวิจัยร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมนำเสนองานวิจัยร่วมกับวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนำเสนองานวิจัยเรื่องการน้อมนำศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2562
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมต้อนรับคณะครูโรงเรียนมัธยมซีซันชวีสือเยี่ยน จากประเทศจีน ศึกษาดูงาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะครูโรงเรียนมัธยมซีซันชวีสือเยี่ยน มณฑลยูนนาน เมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทกรีฑาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ำกกเกมส์
     วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ประธานการจัดการแข่งขันกรีฑาในสมาคมกีฬา จังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ประเภทกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : รอง ผอ.สพม.36 ร่วมประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
     วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค “Boot Camp”
     วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธุป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค “Boot Camp” ของโรงเ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36