[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 368159  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
     วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ...
     วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียน ใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมประเมินคุณภาพแนวใหม่...
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาแน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2561
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประเมินการขอเลื่อนวิทยฐานะ ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
     วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ดร.ธว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมงานมหกรรมวิชาการของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT จังหวัดสุพรรณบุรี
     วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานมหกรรมวิชาการของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย “พัฒนาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา
     วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 68 โดยมีการแสดงผลงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย
     วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดยจั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2561
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน ดอยหลวงฯ
     วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก โดยได้ชื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : อบรมระบบสารสนเทศด้านคุณภาพเชียงราย
     วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และการใช้งานโปรแกรมระบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การอบรมเทคนิคการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
     วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาครูเรื่อง เทคนิคการสอนและวัดประเมินผลนักเรียนที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภาคีเครือข่าย ระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายสุจริต
     วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานเปิดการเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2561
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36