[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 317415  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมการเก็บข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
     วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการเก็บข้อมูลเชิงลึกโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีเปิดงานสามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลในศตวรรษที่ 21
     วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House “สามัคคีวิทยาคม เปิดเฮือน เยือนเฮา ก้าวไกลในศตวร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ ผอ.สถานศึกษา
     วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมงานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1
      วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมงานเดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริยเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.)
     วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการทำงานด้านการศึกษา ในการพบปะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและเปิดบ้านวิชาการ รร.ขุนควรวิทยาคม
     วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและเปิดบ้านวิชาการ เนื่องใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านการศึกษาปงรัชดาภิเษก (Pongratchadapisek Open House 2018)
     วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านการศึกษาปงรัชดาภิเษก” Pongratchadapisek Open House 201......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
     วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.7 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.36
     วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562
     ด้วยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานนประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2562 ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 เพื่อให้พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนแม่ลาว : จินตนาการเหนือความรู้ “Imagination is more important that Knowledge”
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและตัวแทนโรงเรียนเขตบริการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดเชียงราย
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานงานมหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ จังหวัดเชียงราย วันพุธที่ 6 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2562
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินบุคคลยอดเยี่ยมและหน่วยงานยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2561 ระดับ สพม.36
     วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36