[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 317424  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะ สพม.36 เฝ้ารับเสด็จฯ
     วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้บุคลากร สพม.36 กลุ่มที่ 5. นำคณะโดยนายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ศึกษาดูงาน รัฐ Perlis ประเทศ Malaysia
     วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ศึกษาดูงานการศึกษา และเจรจาความร่วมมือการพัฒนาครู/นักเรียน ,การแลกเปลี่ยนวัฒนธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68
     วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
     วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและให้ข้อคิด กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พิธีเปิดอาคารห้องสมุดมัลติมีเดีย
     วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารห้องสมุดมัลติมีเดีย และร่วมทำบุญโรงเรียนเชียงแสน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
     วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การบันทึกจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน (logbook)
     วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกจัดเก็บข้อม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผช.เลขาธิการ กพฐ. เปิดประชุมฯ ผอ.กลุ่มการเงินทั่วประเทศ
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก
     วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติบรรยายพิเศษ งานการประชุมสัมมนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2561
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาริมกกเกมส์
     วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.14 เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.36
     วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.14 จำน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาเบญจมิตรเกมส์
     วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดสอบแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
     วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : Conference ชี้แจงการบริหารงบประมาณ 2561
     วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร บุคลากร ร่วมประชุมทางไกล Conference ชี้แจงการบร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36