[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 317431  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 รับคืนกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารการสอบ O-NET จากศูนย์ประสานการสอบ จังหวัดเชียงราย
     วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับคืนกล่องกระดาษคำตอบและเอกสารการสอบของการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : บุคลากร สพม.36 ปฎิบัติกิจกรรมเขตสุจริตฯ
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมสำนักงานเขตส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ครบแล้ว การตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครบ 100 % ตามนโยบายของ สพฐ.
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ 59 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนสุดท้ายของการตร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 9 โรงเรียน จาก 57 ศูนย์สอบฯ จ.เชียงราย
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 2- 3 ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
      วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ส่งมอบเอกสารแบบทดสอบและเอกสารสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ให้กับศูนย์ประสานการสอบ จ.เชียงราย
     วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ส่งมอบเอกสารแบบทดสอบและเอกสารการสอบ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ
     วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิด“เปิดบ้านพญาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561” Open House PMR 2019
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านพญาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561” Open House PMR 2019 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
     วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานงานมหกรรมความสามารถทางวิชาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
     วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2562
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสอนภาษาจีนในโรงเรียนกลุ่ม 46 ICT
     วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการสัมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสอนภาษาจีนใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 และศูนย์ประสานงาน จ.พะเยารับข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
     วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และศูนย์ประสานงานจังหวัดพะเยา รับข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จากสถาบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมวางแผนดำเนินงาน ปี 2562 และอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บนโลกออนไลน์
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน ปี 2562 และอบรมการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บนโลกออนไลน์ ของกลุ่ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจิตรสัญจร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานพิธีเปิดโครง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36