[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 368162  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม. 36 ร่วมงานฌาปนกิจศพนายสุภาพ หงส์ทอง..
     วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียน บุคลากร สพม.36 ร่วมงานฌาปนกิจศพ นาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม. 36 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน จากประเทศจีน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบปะปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรุ่นใหญ่
     วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้นำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมรับฟังนโยบายยุคไทยแลนด์ 4.0
     วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิกนาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การพบปะ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 10/2561
     วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 – 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพบปะหารือข้อราชการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 10/2561 โดยเป็นการพบปะอย่างไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน กลุ่ม 2.
     วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนับจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตน
     วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน ให้แก่คณะกรรมการระดับโรงเรียน 6 สหวิทยาเขต เพื่อให้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน จากประเทศจีน
     วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการสอนภาษาจีน จากมหาวิทยาลัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2561
     นายมนต์ชัย ปาณธุป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการ ติดตาม การรายงานจำนวน นักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจนับและกลั่นกรองจำนวนนักเรียน และรับรองยืนยันความถูกต้องของสถานศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ให้สัมภาษณ์ ททบ.5 การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่นำศาสตร์พระราชสู่การพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้สัมภาษณ์ ททบ.5 เกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาโรงเรียนดอกคำใต้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง รร.เชียงคำวิทยาคมกับ รร.เวียงสุวรรณวิทยาคม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.36 จังหวัดพะเยา และ โรงเรียนเวี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานเปิดบ้านภาษาอังกฤษ English house โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดบ้านภาษอังกฤษ English house โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ภาษอังกฤษของนักเรียนโปรแกรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมวางแผนเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาฝึกสอนจาก ม.ไปซื่อ ประเทศจีน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมมวางแผนการดำเนินงานและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาฝึกประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
      วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36