[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 317404  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เข้าร่วมประชุมการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประกวดรางวัลบุคคลและหน่วยงานยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561
     วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.36 ประเมินบุคคลยอดเยี่ยมและหน่ว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
     วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
     วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช)
     วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รายงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) รอบที่ 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
     วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา การ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.พะเยา สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน
     วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ศาลากล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
     นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการฯ กพฐ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างหน่วยง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท.
     วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : บุคลากร สพม.36 ปฎิบัติกิจกรรม เขตสุจริต
     วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 คณะทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปฏิบัติกิจกรรมเขตสุจริต โดยเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ และการอบรม ผอ.สพท. ที่เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ
     วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศจำนวน 225 เขต และ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่ วางแผนพัฒนาโรงเรียนใน จ.เชียงราย
     วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 10.40 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ.344.อุปถัมภ์) ม.20 ต.แม่สลอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
     วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET รร.พานพิทยาคม
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในวันเสาร์ที......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36