[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 323193  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : คณะผู้เข้ารับการพัฒนา ก่อนแต่ตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. เข้าศึกษาดูงาน การเรียนรู้ในสภาพจริง สพม.36
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้รับการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC A......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพป. เชียงราย เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.36
     นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : นักเรียน รร.จุนวิทยาคม รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศและทุนการศึกษา จาก พณฯ ท่าน พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
     นายธนาภัทธ ยศเรืองศักดิ์ และนายกรกช งามพักตร์ นักเรียนชั้นม.5 และม.6 โรงเรียนจุนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 36 รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนแกนนำ ทุกโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสาพระราชทานให้ครบ 100 %
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียรนแกนนำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ต้อนรับนักเรียน รร.พะเยาพิทยาคม​สังกัด สพม.36 คว้าเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์จากประเทศจีน
     วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 นายกษณะพจน์ ทศรฐ ชั้น ม.4/15 ,นายสิรวิชญ์ ปาเอื้อม ชั้น ม.4/15​ ,นางสาวทักษพร นามวงศ์ ชั้น ม.4/15 และครูสุทัศน์ บุญเลิศ คณะนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่คว้าเหรียญทอง (Fir......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และปลอดภัยบนโลกออนไลน์
     วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประสานกับสถานทูตสหรัฐอเมริ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ศึกษาดุงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.36
     วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ปฏิบัติหน้าที่ติดตามและให้กำลังใจว่าที่ ผอ.เขตใหม่
     วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารโครงการ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ปฎิบัติหน้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562
     นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ข้าราชการ บุคลากร สพม.36 เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36ส่งเสริมให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน เพื่อแส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแก่บุคลากรสังกัด สพม.36
     นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 บรรยายพิเศษ การอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่มั่ง มีปัญญา
     วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากร สพม.36 ร่วมงานฌาปนกิจศพ แม่มั่ง มีปั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดการอบรมเทคนิคการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
     วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการสอนสำหรับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 มอบนโยบายฯ ให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ
     วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36