[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 317413  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1
     วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม. 36 เข้ารับการประเมินการปฎิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
     วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจุนวิทยาคม
      วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนจุนวิทยาคม โดยมีนายจตุภูมิ แจ่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาตามพรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
     วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมเสวนาการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการป้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 รับการตรวจ/ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
     วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รับการตรวจ/ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2561
     ดร.ประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference ราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.
     วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : การประชุมทีมผู้บริหาร สพม.36
     วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชการและเทคโนโลยีนักเรียน
     วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชการและเท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลฯ การบรรจุแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
     วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุแต่งตั้ง แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง
     วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันคว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี
     วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม. 36 ร่วมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.พะเยา
     วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณของนักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียนติ แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
     วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....หัวข้อข่าว : ผอ.สพม.36 ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของคณะกรรมการในการตรวจนับจำนวนนักเรียน
     วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ตรวจเย......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ]สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36