[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 225153  ครั้ง
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.36

          วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ครั้งที่ 1/2562 โดยในการประชุมครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปี 2561, มอบโล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ, มอบโล่สถานศึกษาปลอดภัย, มอบเกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นและ มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัล IQA AWARD ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36