[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 225155  ครั้ง


 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2561

          คณะข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 โดยมีประเด็นสำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข, เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2 จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม Conference ภูชี้ฟ้า สพม.36 จังหวัดเชียงราย...


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36