[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 225147  ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมการประชุมทางไกล การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน

          นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สพม.36 เข้าร่วมการประชุม VDO. Conference ผ่านทาง OBEC Channel โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เรื่อง การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อประชุม Conference ภูชี้ฟ้า สพม.36 จังหวัดเชียงราย


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36