[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 323202  ครั้ง






 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัด สพฐ.

          นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรงโครงการคืนครูให้กับนักเรีย ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้แจ้งขอบข่ายงานของลูกจ้างชั่วคราวฯ ในสังกัด สพม.36 ในวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36