[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 323205  ครั้ง


 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการศึกษา/มหาวิทยาลัยพะเยาพบหารือเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

          วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมพบปะหารือมหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะโดย นางธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการศึกษาวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา วางแนวทางการพัฒนาการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมดอยตอง สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36