[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 323206  ครั้ง
 วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
หัวข้อข่าว : พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562

          นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมทีมบริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูกล่าวถึงเรื่อง วันที่ 1 เมษายน 62 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ,วันที่ 1 เมษายน 62 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันการกีฬา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ,ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 ,สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสทศกำหนดให้ผู้เข้าสอบในแต่ละประเภทการสอบมีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้โดยยื่นคำร้องด้วยตัวเอง หรือโดยผู้แทน ณ ที่ทำการของ สทศ. ,วันที่ 2-6 เมษายน 62 งานจัดประกวด แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ "OBEC HACKATHON 2019 ภายใต้หัวข้อ apps for Thailand 4.0" ณโรงแรมเอวาน่ากรุงเทพฯ ณ ห้องประชุม ภูชี้ฟ้า สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36