[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 323189  ครั้ง


 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
หัวข้อข่าว : สพม.36 พัฒนาบุคลากรและลงนามบันทึกข้อตกลง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างโรงเรียนกับครู

          นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA) โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างโรงเรียนกับครูและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และวิเคราะห์ภาระงานรวมทั้งพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนทศวรรษที่ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รร.ถ้ำปินวิทยาคม


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36