[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 323190  ครั้ง


 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ จ.เชียงราย

          วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั่วถึง โดยมี นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36