[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 323195  ครั้ง


 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
หัวข้อข่าว : สพม.36 ร่วมขบวนเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขันน้ำสาครและที่ตักน้ำเคลื่อนจากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายไปยังวัดพระแก้ว

          วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น.นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้บุคลากร สพม.36 กลุ่มที่ 3 ร่วมขบวนรถบุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ขันน้ำสาคร และที่ตักน้ำ เคลื่อนจากอนุสาวรีย์ห้าแยกพ่อขุนเม็งรายไปยังวัดพระแก้ว


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36