[เข้าสู่ระบบ] [Home]
จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 323199  ครั้ง


 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
หัวข้อข่าว : สพม.36 จัดการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี

          วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี สพม.36 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม ประสานงาน และสนับสนุน การดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัด สพม.36 ให้สามารถจัดการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36


[ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 0-5360-1451 โทรสาร 0-5360-1450 secondary36@obec.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36